Bảng giá CloudPBX

OmniPBX Cloud


Bảng giá tổng đài OmniPBX Cloud

Cơ bản
19Month

 • Số lượng máy nhánh < 10
 • 2 Subdomains
 • 5 Email Accounts
 • Webmail Support
 • Customer Support 24/7
 • abc
 • xyz

Business
89Month

 • 1000 MB Disk Space
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Webmail Support
 • Customer Support 24/7