Omni Voice OTP

VOICE OTP – ONE TIME PASSWORD

Gửi mã xác thực dùng 1 lần qua cuộc gọi thoại

Là dịch vụ gửi mã xác thực (mật khẩu) dùng 1 lần qua cuộc gọi thoại, được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến. OTP là viết tắt của từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu sử dụng 1 lần hay còn được gọi là mật khẩu động với đặc điểm không lặp lại (mật khẩu dùng lần này sẽ không giống lần sau) và chỉ có giá trị 1 lần.

Các bước xác thực Voice OTP


  • Bước 1 : Khi có user đăng ký, đăng nhập, xác mình giao dịch cần mã OTP
  • Bước 2 : Hệ thống khách hàng sẽ tự động sinh mã OTP, từ DB gửi mã OTP và số điện thoại khách hàng tới hệ thống voice OTP thông qua API.
  • Bước 3 : Hệ thống Voice OTP Tiếp nhận mã OTP và số điện thoại khách hàng. Tiến hành gọi tới số điện thoại và đọc mã OTP thông qua giao thức ( text to speech ở local)
  • Bước 4 : User nghe cuộc gọi và nhập mã xác thực.
  • Bước 5 : Hoàn thành

LỢI ÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

Giá ổn định

Giá ổn định, không biến động theo chính sách nhà mạng.

Không phụ thuộc thiết bị

Không phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối của khách hàng.

Đầu số đẹp

Tuỳ chọn thiết lập ghi âm cho mỗi máy nhánh. Tuỳ chọn ghi âm chiều gọi vào, gọi ra

Quản trị dễ dàng

Khả năng kiểm tra trạng thái gửi OTP tới người dùng chính xác 100% và có thể ghi âm.

Riêng tư

Cuộc gọi sẽ gọi trực tiếp đến số điện thoại của khách hàng, đảm bảo tính riêng tư

Chủ động

Khách hàng hoàn toàn chủ động khi lấy mã VoiceOTP mỗi khi cần thông qua API và tài khoản được cung cấp

Bảng giá


Bảng giá Omni Voice OTP