Tính năng chính

Tính năng chính


OmniTouch được thiết kế để xử lý mọi thứ từ văn phòng nhỏ đến trung tâm liên lạc lớn có tích hợp CRM, với những tính năng ổn định và vượt trội. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề doanh nghiệp bạn đang gặp để phát triển đưa ra tính năng tốt nhất.

Báo cáo cuộc gọi

Thống kê cuộc gọi trong ngày cuộc gọi nhỡ, số cuộc gọi ra của mỗi máy nhánh

Quản lý cước

Tính năng quản lý cước giúp Bạn kiểm soát được cước gọi mỗi máy nhánh, phòng ban

Ghi âm cuộc gọi

Tuỳ chọn thiết lập ghi âm cho mỗi máy nhánh. Tuỳ chọn ghi âm chiều gọi vào, gọi ra

Giám sát Real-Time

Giám sát trạng thái mỗi máy nhánh: Ringing, Answer, Online, Offline, Tổng cuộc gọi …

Nghe chen cuộc gọi

Nghe chen cuộc gọi, đàm thoại với nhân viên, đàm thoại cả nhân viên với khách hàng

Click to call

Tích hợp nút Click To Call vào Excel hoặc ứng dụng khác để quay số nhanh

Text to Speech

Tự động gọi ra theo nội dung text. Cá nhân hoá lời chào theo tên khách hàng

Call Center

Hệ thống Call Center chuyên dụng. Phân bổ cuộc gọi thông minh. Giám sát RealTime.  Tích hợp CRM doanh nghiệp.

Contact Webphone

Tính năng quản lý thông tin khách hàng. Thực hiện cuộc gọi trên trình duyệt Web

Auto-Call

Tự động gọi ra theo 1 danh sách và được lặp lịch. Phân tích, báo cáo kết quả trực quan

Tích hợp SMS

Gửi tin nhắn nhanh chóng chỉ bằng 1 click trên giao diện quản lý khách hàng

Tích hợp Email

Gửi email nhanh chóng chỉ bằng 1 click trên giao diện quản lý khách hàng

Pop-up thông tin

Hiển thị thông tin và lịch sử giao dịch của khách hàng gọi đến

Tích hợp Ticketing

Hệ thống ticket để quản lý công việc, giám sát, theo dõi tiến độ hỗ trợ khách hàng

Lời chào thông minh

Cá nhân hoá lời chào cho mỗi người gọi vào tổng đài